Je zooi in een Puincontainer

Black and Gray Chair Beside Brown Concrete Building

Bij het verbouwen van een huis komt er enorm veel puin vrij. Je kunt er voor kiezen om al het afval naar een vuilstortplaats te brengen, maar dit kost enorm veel tijd. Je moet namelijk heen en weer rijden, maar ook inladen en uitladen. Daarnaast moet je afhankelijk van wat je komt brengen, ook nog eens geld betalen voor de vuilstortplaats. Veel handiger is het huren van een puincontainer in een puincontainershop. Maar wat mag je nu wel en niet in een puincontainer dumpen? In dit blog leggen we het aan je uit.

Verschillende afvalstromen

Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten afval. Zo kennen we gemengd bouw-, en sloopafval, schoon puin, A/B hout, groenafval en grond. Gemengd bouw-, en sloopafval is het afval dat vrijkomt bij het bouwen en verbouwen van je huis. Omdat dit geen huishoudelijk afval is, mag het ook niet onder deze noemer weggegooid worden. Al het bouw-, en sloopafval wordt zo efficiënt mogelijk gesorteerd en waar mogelijk hergebruikt. Onder bouw-, en sloopafval valt onder andere grofvuil, zand en grond, metalen, hout, kunststoffen, huisraad, kiezel, gips, plastics en papier of karton. Dit afval mag allemaal in de puincontainer gegooid worden.

Wat verstaan we onder schoon puin?

Schoon puin is al het afval dat vrijkomt wanneer er gebouwd of gesloopt wordt. Het zijn vrijwel altijd steenachtige materialen, zoals tegels, beton en bakstenen. Ook dit afval kun je in een puincontainer kwijt.

Wat mag je niet in een puincontainer gooien?

Er zijn een aantal stoffen en materialen die je niet in een puincontainer kwijt kunt. Zo mag je chemisch gevaarlijk afval (KCA) nooit in een puincontainer gooien. Ook asbesthoudende materialen of wat er op lijkt zijn verboden. Verder mag je geen buin-, en witgoed in de container gooien, geen autobanden en ook geen matrassen of bankstellen. Doe je dit wel, dan kun je een naheffing verwachten en dit kan flink oplopen in de prijs. Onder de noemer schoon puin heb je ook nog een aantal stoffen die je niet kwijt kunt in een puincontainer. Het gaat dan om gipsproducten, stukwerk puin, asfalt beton, gasbeton en puin met roet of asbest. 

Tags: