Het kopen en monteren van een spoorrails

Bij een spoorrails denken de meeste mensen misschien aan treinen om personen mee te vervoeren, maar op diezelfde rails wordt ook vracht vervoerd. Transport via een trein is een enorm snelle en duurzame manier om goederen van A naar B te brengen. Vooral op havens en industrieterreinen zijn spoorrails een essentieel onderdeel van de infrastructuur, maar het aanleggen van rails is niet bepaald goedkoop. Ben jij van plan een spoorrails aan te schaffen? Dan kun je in deze blog lezen hoe je het kopen en monteren van spoorrails het beste aan kan pakken. 

Verschillende types rails

Het is goed om te weten dat niet alle rails universeel zijn. Er zijn namelijk verschillende types rails die van elkaar verschillen in termen van vorm, gewicht, type staal en grootte. Bijna overal in Nederland wordt het type UIC60 gebruikt. Ook op veel plekken in België en Duitsland worden deze rails gebruikt. Hou hier dus rekening mee indien het de bedoeling is dat de rails aansluiten op het nationale netwerk. Wanneer je een klein, intern netwerk aanlegt kan je natuurlijk een ander type rails gebruiken. Het is dan niet belangrijk dat deze aan te sluiten is op het nationale netwerk.

Het montageproces

Wanneer je spoorrails hebt aangeschaft, zijn ze natuurlijk nog niet direct klaar om gebruikt te worden. Ze dienen hiervoor eerst gemonteerd te worden. Hier hoort bijvoorbeeld het buigen van de rails bij, wanneer de rails in een bocht dienen te komen. Ook moeten de rails tot één geheel worden gemaakt. Dit wordt gedaan door middel van frezen, boren en lassen. Het montageprocess van de spoorrails vergt daarom flink wat tijd en expertise. 

Hulp van een expert

Het kopen en monteren van spoorrails is dus niet altijd even eenvoudig en snel. Daarom is het goed om de hulp van een expert in te schakelen. Deze kan je adviseren over wat je het best kan doen in jouw situatie, omdat hij of zij op de hoogte is van wetgeving en vergunningen rondom de aanleg van rails. Zo houden ze te allen tijde rekening met relevante zaken omtrent milieu en afvalverwerking. Daarnaast kan een expert ook helpen met demontage van de metalen constructies. Zo kan je al het zware werk uit handen geven aan een expert die alle kennis in huis heeft. Ook kan hij of zij hulp bieden bij het recyclen van eventuele oude spoorrails. Oude spoorrails of andere haven constructies kunnen weer opnieuw ingezet worden door eventueel andere bedrijven.